VVF 17 jaar
29 SEPTEMBER 2019

FILIPPIJNS FEEST & BARBECUE

Inschrijven?
KLIK HIER

Is het jouw eerste bezoek aan ons web ?

Kom binnen en kijk eens rond

(1024

Aangename herinnering : Barbecue 2013

x 768)

VRIENDSCHAPSBARBECUE

Zondag 29 september 2013 � 12 UUR

ZAAL �T VERZET � DUINENWATER 45 (NAAST NMBS-STATION KNOKKE)

Dominiek & Leah Segaert-Gallego & Magalie nodigen jullie van harte uit.

ten voordele van
straatjongerenproject Balay Pasilungan Davao City

Saint Michael School Padada & basisscholen in Davao del Sur

vriendschap voor filippijnen

 

 

 

KUNSTENAAR ADI STEURBAUT OP ART@KNOKKE-HEIST VOOR DE FILIPPIJNEN

 

 

Flowers for Davao

 

 

Flowers for Davao 3

 

 

 

Op 23 - 24 maart 2013 en tijdens het paasweekend 30-31 maart 2013 stelt

kunstenaar Adi Steurbaut tentoon in Art at Sea (Zeedijk-Het Zoute 686) en

hij schenkt bij aankoop van een werk de helft van de aankoopsom aan de de ngo Vriendschap voor de Filippijnen,
educatief project van inwoners Dominiek en Leah Segaert-Gallego uit Knokke-Heist, een project dat 10 jaar bestaat
en enkele lokale scholen in zuidelijke provincie Davao del Sur en een straatjongerenhuis en studiebeurzenproject
in Davao City ondersteunt.

 

 Hij schilderde voor het project Vriendschap voor de Filippijnen o.a. het kunstwerk �Flowers for Davao�.

 

Adi Steurbaut is geboren in Ronse op 24 juli en volgde wetenschappelijke humaniora aan het St.-Antoniuscollege in Ronse
waarna hij zijn studies verderzette
aan de Rijksuniversiteit Gent waar hij afstudeerde als burgerlijk ingenieur-architect.
Later studeerde hij aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent en werd hij ook autodidact kunstschilder.

Tussen 2001 en 2012 verschenen de schitterende kunstboeken:
 
�Flirten met de Zon� (Roularta), �De man die de wolken kleurt� (De Riemaecker) en eind 2012 �Weg van kleur� in eigen beheer.

 

 

 

 

   
   

 Wall of Fame 120 x 80

 

 Met minister Joke Schauvliege  Rood labyrint 100 x 100. Pink stroke 100 x 80  

 

 

 

HEILIG HARTSCHOOL KNOKKE-HEIST:

REUZEHART VOOR DE FILIPPIJNEN
 


De H. Hartschool uit Knokke-Heist werkte de voorbije maanden intens om het onderwijs- en straatjongerenproject �Vriendschap voor de Filippijnen� te steunen.
In 2009 deden ze dat ook al een keer. Meester Guido Van de Sompele bezocht trouwens al in 2010 de lokale scholen en het straatjongerenproject
van Dominiek Segaert en Leah Gallego in en rond Davao City en Padada in de provincie Davao del Sur
 op het tweede grootste eiland van de Filippijnen, Mindanao.


Aan de hand van verhalen en foto�s kon meester Guido dan ook de kinderen, het hele lerarenteam o.l.v. directrice mevr. Katrien Cools
heel warm maken om zich ten volle in te zetten voor dit project van Dominiek en Leah en een heel team vrijwilligers uit Knokke-Heist.

Dit jaar ging de school de sportieve toer op en organiseerden ze een �zwemmarathon� voor de leerlingen van het 3de t.e.m. het 6de leerjaar.
De kinderen van de derde kleuterklas en het 1ste en 2de leerjaar liepen rondjes op de speelplaats om hun centen te verdienen.
 De jongste kleuters knutselden hun eigen spaarpotje dat ze naar huis mochten meenemen:
Dank aan de vele sponsors!


Zopas mochten Dominiek Segaert en Leah Gallego, in aanwezigheid van Marie-Jeanne Haegebaert en Philippe Van Hoorebeke,
twee lokale vrijwilligers van het project, een cheque van 2469,78 EUR in ontvangst nemen.
Het was een ontroerend moment. Ongelooflijk. Zo�n opbrengst tartte werkelijk de verbeelding en bewijst het supergrote hart van de H. Hartschool.

Mocht u zelf nog wat meer informatie willen over het project dat 10 jaar bestaat, kunt u verder surfen op deze website
Op de foto: Dominiek en Leah alsook meester Guido omringd door de grote groep kinderen en enkele medewerkers van Vriendschap voor de Filippijnen

 

 

Zopas mochten Dominiek Segaert en Leah Gallego, in aanwezigheid van Marie-Jeanne Haegebaert en Philippe Van Hoorebeke,
twee lokale vrijwilligers van het project, een cheque van 2469,78 EUR in ontvangst nemen.
 

 

 

 

 

VRIENDSCHAPSBARBECUE 2012

 

 

 

   Uitgebreid fotoverslag van Kristoff Mortier  

   HIER  

 

 

 

 

     VERSLAG 10 JAAR VVF 23 SEPTEMBER 2012

 

 

Op zondag 23 september 2012 vierden we op twee locaties 10 jaar Vriendschap voor de Filippijnen.
Geniet van de mooie foto�s van onze huisfotograaf Kristoff Mortier!

Om 11 u. startten we met een korte academische zitting in het auditorium van het Cultuurcentrum Scharpoord
waar we verrast werden met schitterende Filippijnse dansen uit Luzon, Visayas en overwegend Mindanao
gebracht door de groep Filipiniana Europa uit Leuven o.l.v. Juliet Regidor.
Namens VVF bracht Dominiek Segaert een overzicht van 10 jaar VVF en een kortfilm
(bedankt Chris Vyaene voor de montage!) met o.a. een terugblik op de update van vorige zomer juli-augustus
�n het bezoek van de Belgische Ambassadeur op de Filippijnen, Zijne Excellentie Christian Meerschman
die zowel het straatjongerenhuis Balay Pasilungan in Davao als de school Saint Michael Padada bezocht.

Via een kortfilm gaf de ambassadeur ook zijn ontroerende impressie
alsook brother George van Balay Pasilungan zette enkele toekomstplannen in de steigers.

Daarna ging het naar de sportzaal Sint-Bernardus om te starten met een aangeboden aperitief
en dit om in de juiste stemming te geraken!
Opnieuw was het slagerij Louagie uit Westkapelle en zijn team die ons een superbarbecue ten beste gaven.

Met bijna 300 aanwezigen �n een versterkte ploeg medewerkers was het smullen geblazen
maar dus ook echt feest omdat 10 jaar steun uit Knokke-Heist niet niets is.
10 jaar geleden was het Ria Pauwaert-Blondeel die net voor de afreis van Dominiek en Leah voor een jaar vrijwilligerswerk,
die het vuur aan de lont stak om activiteiten t.v.v. de allerarmsten op de Filippijnen te organiseren.

10 jaar en veel realisaties verder � zie verder in de historische overzichten op deze website �
mogen we een tikkeltje fier zijn op onze kleine NGO.

Tussen de barbecue door � maar liefst 3 gangen �n op smaak gebracht en begeleid
door eerlijke Oxfam Wereldwinkelwijnen en -sappen alsook koffie en thee
kregen we andermaal korte optredens door Filipiniana Europa alsook Nikki Vandeweghe en Magalie Segaert
die zowel enkele Filippijnse als popnummers brachten.
Het Filippijns volkslied werd dan weer op de viool gebracht dankzij Nikki.

Schepen van Cultuur en Ontwikkelingssamenwerking de heer Maxim Willems sprak een woord van waardering uit
voor de vele vrijwilligers van VVF gevolgd door een Inspirational Message vanwege
de Filippijnse Ambassadeur H.E. Victoria Bataclan,
uitgesproken door Consul Mrs. Christina Rola van de Filippijnse Ambassade.

Een reuzetombola o.l.v. Leah en Grace sloot de gezellige namiddag af
waarbij de eerste prijs, een retourticket Brussel-Manila met KLM werd geschonken door Aseana Travel uit Brussel,
vertegenwoordigd door mevr. Benilda Rebong.
 De superprijs werd gewonnen door mevr. Ofella Helsen-Facto! Van harte proficiat!
 Jaarlijks brengt de barbecue telkens om en rond de 2500 EUR op.
Ria Pauwaert-Blondeel sprak op het einde van het feest een kort en oprecht dankwoord uit.

Op 25 september kreeg VVF vanwege Lions Club Damme-Zwin een cheque van 10000 EUR,
te verdelen over drie jaar met telkens een te investeren bedrag van 3333 EUR.
De overhandiging gebeurde tijdens het benefietconcert Johan Verminnen in CC Scharpoord.

Momenteel wordt gewerkt aan de finalisatie van een projectdossier voor de Provincie West-Vlaanderen
en anderzijds lopen er volgend jaar enkele acties op scholen.

Met dank aan alle medewerkers van VVF:
Ria, Gerard, Patricia, Wieske, Jozef, Guido, Marie-Jeanne, Annemie, Bruno, Lieve, Connie, Guido, Thierry,
Nyke, Philippe, Dirk, Kristoff, Grace, Rama, Merlie, Kaddisha, Jean-Pierre, broeder Jozef, Jacques, Denise,
Leah en Dominiek alsook enkele leerlingen van het Sint-Jozefslyceum en Sint-Bernardusinstituut,
directie Sint-Bernardus de heer Gert Maene alsook iedereen die op de ��n of andere manier
een bijdrage heeft geleverd aan het succes van deze 10de verjaardag.


Het feest wordt op 16 november ge�valueerd bij Ria Pauwaert-Blondeel.

Volgende afspraak is zondag 29 september 2013.
Gezien verbouwingen aan de sportzaal zal het feest op een andere maar zeker ook centrale locatie doorgaan.
Nu al deze datum noteren!

(D & L)

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers van Vriendschap voor de Filippijnen die 10 jaar een nauwe band met de Filippijnen onderhouden

 


 

 

OVERZICHT VERWEZENLIJKINGEN 2002 � 2012

2002-2007
* modernisering Saint Michael�s School Padada: vernieuwing daken basis- en middelbare school �
aankoop naslagwerken en modernisering bibliotheek � herstellen en maken van nieuwe schoolborden in elke klas �
ondersteunen 18 scholarships (studiebeurzen college)
- uitbouw basisschool en aankoop en productie nieuwe stoelen � ziekenboeg school

* Straatkinderenhuis Balay Pasilungan: volledige vernieuwing sanitair blok met toiletten, douches, wastafels �
 installatie ontspanningsruimte � installatie watertank � allerlei herstellingswerken zoals schilderwerken, � -
installatie professionele bakkerij voor de jongeren � aankoop mountainbikes jongens � aankoop spel- en sportmateriaal �
organisatie van een jaarlijkse educatieve uitstap met alle jongeren � aanbouw kamers � aanbouw bakkerijwinkel �
allerhande school- en studiemateriaal � ondersteuning zelfstandig wonen

* Straatkinderenwerk Fr. Franco Buda � Davao * Bananenco�peratieve Sibulan (Farmcoop)


2008
* zomer 2008 betreft (juli-aug.) kunnen we stellen dat we ge�nvesteerd hebben in de opleiding
van de oudste straatjongens door middel van 24 scholarships,
een bijdrage voor de aankoop van 3 kleine waterlaboratoria (onderzoekkits)
voor de ondersteuning van de bananenco�peratieven ter onderzoek van water van mogelijks vervuild water
door pesticiden van multinationals, steun advocacy in mensenrechten omgeving Davao en Sibulan,
zowel voor boeren als straatkinderen, een financi�le injectie in de opbouw van de Boys and Girls Town
van Father Franco in Budha alsook allerlei onderhoudswerken aan het opvanghuis voor de
Straatjongens- en meisjes Balay Pasilungan in Davao,
de organisatie van de jaarlijkse eilanduitstap met de kinderen en vrijwilligers op Samal Island en de
aankoop van enkele kunstwerken en artisanaat door de kinderen waarvan enkele exemplaren
zullen verloot worden tijdens de tombola Vriendschap voor de Filippijnen.


2009
* feb.-mei 2009 � theater Don Carlos Sint-Jozef en vastenactie Sint-Jozef Brugge
� sensibilisering voor Filippijnse straatjongeren �
netto opbrengst van 7022,56 EUR (!!!) � deel opbrengst vastenactie Sint-Bernardus Knokke 1652,81 EUR (!!!)
(andere helft was voor Broederlijk Delen � India � project Zr. Jeanne Devos)

* zomer 2009 � scholarships Saint Michael �
herstellingswerken Balay � deel dotatie Sint-Jozef Brugge ontspanningsmateriaal �
creatieve ruimte (naai-, schilderatelier) � naaimachines �
aankoop tweedehands drukpers T-shirts, kaartjes, allerlei ateliermateriaal
(mesjes, zaagjes, naaimateriaal voor kledij maar ook sandalen enz.) �
nieuw bakmateriaal bakkerij � onderhoud bakkerij en bakkerijwinkel �
 twee nieuwe toiletten bovenverdieping van de gasten � bescheiden inrichting ziekenboeg gasten �
 nieuwe kussens voor de bedden � enkele kasten voor op de gezamenlijke slaapzaal �
uitstap Paradise Island � alle transport, maaltijden, huur spelmateriaal, geschenkje, � -
aankoop artisanaat gemaakt door de gasten zowel in Balay als hen die een bijverdienste hebben in enkele bedrijfjes
die aan integratie van straatjongeren doen (b.v. een drukkerij)


2010
* Balay Pasilungan � specifiek zomer 2010: aankoop tools, naaimachines, ondergoed, schoolmateriaal
(vooraf schriften, potloden, balpennen, huiswerkpapier, kaftpapier),
een deel bekostigd van dakrenovatie,
volledig georganiseerde educatieve daguitstap,
maaltijden werden dit jaar voor een groot deel zelf door de jongeren bereid en een deel werd aangekocht op het Paradise Island,
aankoop artisanaat voor tombola, kinderen hebben ook taarten gemaakt en ge�xperimenteerd met nieuw bakmateriaal,
tussenkomst ziektekosten enkele jongeren (dokter, medicijnen tegen productieprijs, gratis doktersconsultaties)

* Saint-Michael: tussenkomst in aanbouw nieuwe klas, steun van 24 heel arme studenten in de vorm van een scholarship


2011
aanloop naar 10 jaar VVF
- STARTSTEUN NIEUWE BIBLIOTHEEK SAINT-MICHAEL
- ONDERSTEUNING NIEUWE SCHOOLCLINIC (BASISKITS EERSTE HULP, BANKJES OM TE RUSTEN)
- 30 SCHOLARSHIPS
- RENOVATIE SLAAPZAAL BALAY PASILUNGANG
- DEEL NIEUW DAK BALAY PASILUNGAN
- ONTSPANNINGSRUIMTE BALAY PASILUNGAN: UITBREIDING EN AANKOOP MATERIAAL
- GESCHENKEN VOOR 35 GASTEN (UITSTAP)
- PARADISE ISLAND JAARLIJKSE UITSTAP MET VERVOER BOOT, MAALTIJDEN (DEELS ZELF GEMAAKT EN DEELS AANGEKOCHT),
SPEL, BEZOEK ZOO, HUUR SPELMATERIAAL
- FOTO�S EN UITGEBREID VERSLAG VAN DE STAF BALAY PASILUNGANG ALSOOK SAINT-MICHAEL VERSCHIJNT OP WEBSITE VERSCHIJNEN


2012
10 jaar VVF

- RENOVATIE KLASLOKAAL SAINT-MICHAEL
- STEUN COMPUTERKLAS SAINT-MICHAEL
- ONDERSTEUNING NIEUWE SCHOOLCLINIC (BASISKITS EERSTE HULP, BANKJES OM TE RUSTEN)
- SCHOLARSHIPS
- RENOVATIE SLAAPZAAL BALAY PASILUNGANG
- DEEL NIEUW DAK BALAY PASILUNGAN
- ONTSPANNINGSRUIMTE BALAY PASILUNGAN: UITBREIDING EN AANKOOP MATERIAAL
- GESCHENKEN VOOR 35 GASTEN (UITSTAP)
- PARADISE ISLAND JAARLIJKSE UITSTAP
VERVOER BOOT, MAALTIJDEN (DEELS ZELF GEMAAKT EN DEELS AANGEKOCHT),
SPEL, BEZOEK ZOO, HUUR SPELMATERIAAL
- DOSSIER INDIENEN BIJ PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
- BEZOEK BELGISCHE AMBASSADEUR

 

Groepsfoto met leerkrachten Saint Michael�s School Padada met Ambassadeur Z.E. Christian Meerschman (bezoek 15 augustus 2012).

 

 

 

  Nieuwsflash:    D o m i n i e k    S e g a e r t    v e r e r e m e r k t    t o t    R i d d e r    i n    d e    k r o o n o r d e  

 

 Lees het bericht HIER 

 


 

 

 

VRIENDSCHAP VOOR DE FILIPPIJNEN � 9 JAAR

VRIENDSCHAPSBARBECUE

zondag 25 september 2011 � Knokke-Heist � 12 u.

 

 

 

 

 Fotoverslag van de Vriendschapsbarbecue 2011

 

9 JAAR VVF � HET IS WEER MOOI GEWEEST...
HET DOET DEUGD AAN ONS HART!

Op zondag 25 september 2011 vierden we met bijna 300 aanwezigen (zowel binnen al enkelen buiten wegens... plaatsgebrek) de 9de verjaardag van VVF.
Het was een heel zonnige dag en al vele weken eerder begonnen we aan de voorbereidingen van dit evenement waarbij
de barbecue met een bescheiden cultureel programma en een stand van zaken van het project, het hoogtepunt vormen.
 Tevens vormt de barbecue ook een unieke kans om ons jaarlijks eenmaal op een uitgebreide manier aan de buitenwereld te tonen.
Vanaf 9.30 u. namen enkele lustige fietsers deel aan een flinke fietstocht door de mooie plekjes
van Knokke-Dorp, Knokke-Albertstrand, Knokke-Zoute alsook Het Zwin waarbij twee haltes zorgden
voor een heerlijk Italiaans soepje bij de hr. en mevr. Augello van Restaurant Nettuno uit de Kustlaan alsook een aperitiefje bij aankomst.
In de sportzaal SiBe van de Middenschool Sint-Bernardus in de Meerlaan te Knokke (bedankt directeur de hr. Gert Maene)
Om 12 u. gaf Schepen van Ontwikkelingssamenwerking en Waarnemend Burgemeester de heer Maxim Willems het startsein van het jaarlijks samenzijn,
gevolgd door bemoedigende woorden van de Ere-Consul-Generaal de heer Peter Van Bogaert.
Bijzondere gast bleek Hare Excellentie Ms Marichu Mauro, Consul General en plaatsvervangend Ambassadeur van de Filippijnen,
die namens Ambassadeur Enrique Manalo de waardering van de Ambassade en het hele Filippijnse volk uitsprak
voor het educatief en sociaal project in en rond Davao City in Davao del Sur.
Ms. Mauro is een joviale dame die met de nodige humor ook aardig een mondje Nederlands probeerde te praten
en dit in aanwezigheid van drie van haar stafleden.
De barbecue werd zoals steeds verzorgd door Slagerij Louagie uit Westkapelle
die een terechte felicitatie verdient voor de uitstekende kwaliteit van zowel de drie gangen vlees als de uitbreide saladebar.
Alles moest ... eraan geloven!
Maar ook het Gemeentebestuur Knokke-Heist verdient een oprecht dank-je-wel
omdat wij andermaal dit jaar gratis konden beschikken over tafels en stoelen. Dankbaarheid is het geheugen van het hart.
De drankjes waren weer helemaal in effectieve Fair Tradestijl, iets wat natuurlijk ons stichtend lid
mevr. Ria Pauwaert-Blondeel (van Oxfam Wereldwinkel) erg zinde want de Oxfam-wijntjes, fruitsappen alsook frisdranken vloeiden rijkelijk.
(H)eerlijke koffie en thee ging vergezeld door typisch Filippijns gebak, kunstzinnig en smakelijk bereid door
Filippijnse bakkersdames van dienst Merlie en Andr�e.

De tombola � iedereen prijs � had o.l.v. Leah weer een enorm succes en het werd een bestorming bij de prijsuitdeling.
Heel veel prijzen werd geschonken door zoveel mensen.
We danken iedereen die op de ��n of andere manier een prijs of een financi�le bijdrage heeft geschonken.
Na een behoorlijk technisch probleem bij de projectie van een kort evaluatiefilmpje van het project
kon Dominiek dan toch gedurende een kwartiertje bondig uit de doeken doen
welke verwezenlijkingen er gedurende de zomer 2011 gebeurden. Zie verder onder het artikel: ZOMER 2011.

Deze maal waren enkele Knokse meiden bereid om te belly dansen en het was een schitterend optreden
met opzwepende muziek gebracht door
Omstreeks 16 u. besloten we het feest met een pakkend en deugddoende dankwoord aan alle afwezigen
waarna de hele groep vrijwilligers begon met het opruimen.

Dank aan de flinke werkers: Hedwige (Wieske) Lietaer, Thierry Corijn, Guido Van de Sompele, Nyke Derde,
Philippe Van Hoorebeke, Guido Demon, Marie-Jeanne Haegebaert, Annemie Despiegelaere,
Kristoff Mortier, Myrna Olaer, Kelly Fraeyman, Dirk & Grace Vandeweghe-Getutua,
Aliana & Nikki Vandeweghe, Jozef Stubbe, Gerard Pauwaert, Connie Vandenbosch,
Andr�e, Merlie Gucor, Ria Blondeel, Patricia Janssens, Jacques & Denise Segaert-Deleu,
Dominiek & Leah Segaert-Gallego alsook Broeder Jozef Schamp van de Broeders Xaverianen voor de updates van de website.
Bijzondere dank nogmaals aan barman Guido Demon!

Een mooie maar vermoeiende dag. De gasten en meisjes van de Sanit Michael�s School in Padada en de straatjongeren van
Balay Pasilungan uit Davao City worden komend jaar dus andermaal gesteund.
 De vreugde die dit aan zowel medewerkers van VVF als aan hen natuurlijk geeft, is onbeschrijflijk.

De barbecue en de randactiviteiten worden eind dit jaar ge�valueerd en op 21 januari 2012 komt de werkgroep ook samen
om na te denken over de concrete organisatie van 10 jaar Vriendschap voor de Filippijnen.
Waarom 21 januari 2012? Wel op 23 januari zijn Leah en Dominiek beiden (inderdaad op dezelfde dag) jarig en dat wordt gevierd tijdens het weekend.
(D.S)

 

 

 

 

 

Verslag Filippijnse avond in Casino Blankenberge
20 NOVEMBER 2010

 

 

 

 

 

 

  Fotoverslag van de Filippijnse avond in Casino Blankenberge 20/11/2010 

 

 

Zowat 250 enthousiaste deelnemers deden op zaterdag 20 november 2010 de Consciencezaal van het Casino Blankenberge aan de Zeedijk
 �cht daveren en dit na een gesmaakt optreden van het Filippijns koor Pag Ibig (�Liefde�) uit Gent o.l.v. Bing Requieron,
de dansgroep Silayan (�Hoor en zie�) alsook de projectie van de prachtige exploratiefilm �Wow Philippines�,
geproduceerd door Rosane en Medard (+) Claerbout-Beernaert uit Brugge.

De Ambassadeur van de Filippijnen, Zijne Excellentie Enrique Manalo, liet zijn inspiratievolle boodschap van waardering
voor deze toeristische avond uitspreken door Consul & Minister Zijne Excellentie Roy Ecraela
die nog lang bleef napraten en duidelijk genoot van de promotie voor zijn land
alsook voor het kleinschalig project Vriendschap voor de Filippijnen.

De avond startte stipt om 20 u. en werd georganiseerd door de culturele vereniging vtbKultuur
afdelingen Blankenberge, Damme en Knokke en dit ten voordele van Vriendschap voor de Filippijnen.

Medewerkers en bestuursleden van de vtbKultuur-afdelingen waren op zoveel vlakken paraat:
van het heel drukke onthaal, de bemanning van de toeristische tafel met folders van de Filippijnen tot de bijzonder succesvolle bar.

Doorheen de hele avond klonk een immens enthousiasme voor de Filippijnen dat nog al te vaak een onbekend en dus onbemind land is.
Vriendschap voor de Filippijnen �n vtbKultuur wilden met dit even �vreemd gaan� de rijkdom en vooral
de schoonheid met gastvrijheid sterk benadrukken bij de enthousiaste aanwezigen
die op het einde van de avond nog enkele Filippijnse lekkernijen kregen voorgeschoteld.
Er werd nog tot bijna middernacht nagepraat totdat de bar bijna helemaal droog raakte.

De voorzitters van de afdelingen van vtbKultuur Blankenberge, Rita Van Stalle, Damme, Johan Dessein alsook Knokke, Dominiek Segaert
waren in hun nopjes en deden �cultuur met een knipoog� alle eer aan..

 

 

Een pluim voor alle medewerkers, aanwezigen en hen die voor deze avond hun beste beentje hebben voorgezet.
Onder de aanwezigen waren ook voormalig toerismedirecteur Knokke-Heist, Andr� Desmidt aanwezig,
alsook Enzo Farina, voorzitter Cultuurraad Blankenberge en schepen Katrien Van Ryssel.
Ook enkele trouwe medewerkers en sympathisanten van Vriendschap voor de Filippijnen waren op post en zagen dat het goed was.

 

 

Het kleinschalig project Vriendschap voor de Filippijnen heeft duidelijk de wind in de zeilen.
De avond wordt binnenkort flink ge�valueerd.
Fotograaf van dienst Kristoff Mortier uit Gent maakte een kleurrijke reportage met sfeerbeelden van deze deugddoende avond!

(een toeschouwer)

 

 

 

Verslag Filippijnse dag met barbecue in SIBE Knokke
26 september 2010

 

 

 

 

  Fotoverslag van de barbecue te Knokke-Heist 

 

Een verslag van de Filippijnse dag 8 jaar VVF op 26/09/2010 Sportzaal SiBe Knokke-Heist

 

Op zondag 26 september 2010 vertrokken om 9.30 u. de moedigen met de fiets van aan de start
aan de ingang van het Sint-Bernardusinstituut Knokke-Heist (de �Fr�res� in de volksmond)
 voor een anderhalf uur durende fietstocht doorheen Knokke.
Gewapend met een fietsplannetje �n een vlaggetje van Vriendschap voor de Filippijnen kregen ze op halte 1 in het restaurant Nettuno
bij de familie Augello een heerlijk soepje aangeboden waarna het richting sportzaal SiBe ging om daar tegen 12 u. een aperitiefje te krijgen.

Om 12.15 u. verwelkomde 1ste schepen en waarnemend burgemeester Maxim Willems
245 deelnemers aan de barbecue die georganiseerd werd n.a.v. de 8ste verjaardag van Vriendschap voor de Filippijnen.
Slagerij Louagie en zijn team verzorgden een heerlijke maaltijd met overheerlijke wokgroentjes, rijst, aardappeltjes.
Heel wat medewerkers en sympathisanten van VVF stonden enthousiast groenten en ander lekkers op de borden te scheppen
terwijl een brigade bar-trekpaarden de enthousiaste menigte van Oxfam-wijn, -bier en �fruitsap voorzag of van een andere frisdrank.
Een bijzonder woord van dank voor bar-gangmakers Guido en Marie-Jeanne Demon-Haegebaert die dit jaar echt het verschil maakten.

De familie Sneyaert-Mariano trakteerde ons met enkele heerlijke Filippijnse dansen,
Guido Van de Sompele bracht een inspirerende getuigenis van zijn inleefreis tijdens de maand juli met Dominiek en Leah naar de Filippijnen.
Een grote tombola � altijd prijs � zorgde voor nog extra blije gezichten op deze Filippijnse dag
die op 22 januari 2011 kritisch zal ge�valueerd worden en waarvan we � na recent nog enkele vrije giften en steuntjes te hebben gekregen �
de volledige en correcte opbrengst zullen meedelen en dit op de vooravond van 23 januari, de verjaardag van zowel Dominiek als Leah.

 

 

 

Bedankt aan Wieske, Jozef, Marie-Jeanne, Guido en Guido, Nyke, Philippe, Teresita,
Benjamin, Kristoff, Dirk, Grace, Connie, Ria, Gerard, Thierry, Annemarie,
Roy, Maxim, Gert, Leah, Dominiek, Jacques, Denise, broeder Jozef,
vtbKultuur, Gemeentebestuur Knokke-Heist, Sint-Bernardusinstituut,
Tam-Tam, Standaard Boekhandel, Beverly Screens bioscoop,
Continental Tours, KBC Knokke Dorp, Broeders Xaverianen,
Belgische en Filippijnse Ambassade Manila en Brussel,
ING Bank, verzekeringen Kantoor Rotsaert
en diverse particuliere sponsors.

 

 

 

 

 

VRIENDSCHAP VOOR DE FILIPPIJNEN -Verslag 8 JAAR

 

 

 

     
 

 

OVERZICHT

2002-2010

 

 Zomer 2002

modernisering Saint Michael�s School Padada: vernieuwing daken basis- en middelbare school
 aankoop naslagwerken en modernisering bibliotheek � herstellen en maken van nieuwe schoolborden in elke klas
ondersteunen van oorspronkelijk 18 en later 24 scholarships (studiebeurzen college)

uitbouw basisschool en aankoop en productie nieuwe stoelen � installatie ziekenboeg school

Straatkinderenhuis Balay Pasilungan: volledige vernieuwing sanitair blok
met toiletten, douches, wastafels � installatie ontspanningsruimte � installatie watertank
allerlei herstellingswerken zoals schilderwerken, �
installatie professionele bakkerij voor de jongeren � aankoop mountainbikes jongens
aankoop spel- en sportmateriaal
organisatie van een jaarlijkse educatieve uitstap met alle jongeren � aanbouw kamers
aanbouw bakkerijwinkel � allerhande school- en studiemateriaal � ondersteuning zelfstandig wonen

Straatkinderenwerken Fr. Franco Buda � Davao * Bananenco�peratieve Sibulan (Farmcoop)

 

 

Zomer 2008

betreft: opleiding van de oudste straatjongens door middel van 24 scholarships, een bijdrage
voor de aankoop van 3 kleine waterlaboratoria (onderzoekkits) voor de ondersteuning van de
bananenco�peratieven ter onderzoek van water van mogelijks vervuild water door pesticiden van multinationals,
steun advocacy in mensenrechten omgeving Davao en Sibulan, zowel voor boeren als straatkinderen,
een financi�le injectie in de opbouw van de Boys and Girls Town van Father Franco in Buda
alsook allerlei onderhoudswerken aan het opvanghuis voor de Straatjongens- en meisjes Balay Pasilungan in Davao,
de organisatie van de jaarlijkse eilanduitstap met de kinderen en vrijwilligers op Samal Island
en de aankoop van enkele kunstwerken en artisanaat door de jongeren
bezoek Belgische Ambassadeur H.E. Gr�goire Vardakis

 

 

Februari-mei 2009

theater Don Carlos Sint-Jozef & vastenactie Sint-Jozef Brugge
sensibilisering  Filippijnse straatjongeren � deel opbrengst vastenactie Sint-Bernardus Knokke

Een afvaardiging van de school Sint-Bernardus Knokke met directeur dhr. Gert Maene,
een afvaardiging van de leerkrachten en de leerlingenraad,
Dominiek Segaert en Leah Galleo van Vriendschap voor de Filippijnen en
dhr. Jean-Pierre Wellens van de Damiaanactie,
tijdens de overhandiging van de cheques met steun voor zowel Damiaanactie,
Broederlijk Delen als het onderwijs- en straatjongerenproject Vriendschap voor de Filippijnen.

 
Sint-Bernardus ondersteunt tweejaarlijks Broederlijk Delen en Vriendschap voor de Filippijnen
en zijn officieel partner van het project.

 


Zomer 2009

 scholarships Saint Michael � herstellingswerken Balay �
deel dotatie Sint-Jozef Brugge & Sint-Bernardus Knokke: ontspanningsmateriaal �
creatieve ruimte (naai-, schilderatelier) � naaimachines � aankoop tweedehands drukpers
T-shirts, kaartjes, allerlei ateliermateriaal (mesjes, zaagjes, naaimateriaal voor kledij maar ook sandalen enz.)
 nieuw bakmateriaal bakkerij � onderhoud bakkerij en bakkerijwinkel
 twee nieuwe toiletten bovenverdieping van de gasten � bescheiden inrichting ziekenboeg gasten
 nieuwe kussens voor de bedden � enkele kasten voor op de gezamenlijke slaapzaal
 uitstap Paradise Island � alle transport, maaltijden, huur spelmateriaal, geschenkje, �
aankoop artisanaat gemaakt door de gasten zowel in Balay als hen die een bijverdienste hebben
in enkele bedrijfjes die aan integratie van straatjongeren doen (b.v. een drukkerij)
aankoop artisanaat gemaakt door de jongeren o.a. voor onze jaarlijkse tombola Vriendschap voor de Filippijnen

 


Oktober 2009

start aanvraag dossier erkenning Ontwikkelingssamenwerking � Provincie West-Vlaanderen

 

 

 

8 juni 2010

promotie Filippijnen d.m.v. concert Singers of the University of Santo Tomas Manila � Sint-Margaretakerk
19 juni � theater �Calamba Joe� � musical over het leven
van de Filippijnse vrijheidsheld Dr. Jos� Rizal i.s.m. Knights of Rizal Belgium

 

 

30  juni 2010

 opstart website Vriendschap voor de Filippijnen (www.vvfilippijnen.be)
 

 

Zomer 2010

Balay Pasilungan: aankoop tools, naaimachines, ondergoed, schoolmateriaal
(vooral schriften, potloden, balpennen, huiswerkpapier, kaftpapier),
een deel bekostigd van dakrenovatie, volledig georganiseerde educatieve daguitstap,
maaltijden werden dit jaar voor een groot deel zelf door de jongeren bereid
en een deel werd aangekocht op het Paradise Island, aankoop artisanaat voor tombola,
kinderen hebben ook taarten gemaakt en ge�xperimenteerd met nieuw bakmateriaal,
tussenkomst ziekte enkele jongeren (dokter, medicijnen tegen productieprijs, gratis doktersconsultaties)
 Saint-Michael: tussenkomst in aanbouw nieuwe klas,
steun van 24 heel arme studenten in de vorm van een scholarship,

 

 

 Zondag 25 september 2010

9.30 u. fietstocht met 2 haltes
12 u. feestelijke barbecue met Filippijnse animatie
Inschrijven vanaf 1 juni 2011

 

 

Zomer 2011

 

Juli-augustus 2011

renovatie en aanbouw klaslokaal Saint-Michael � steun start en aanbouw nieuwe bibliotheek Saint Michael
ondersteuning nieuwe schoolclinic (kleine ziekenboeg � basiskits EHBO � bankjes om te rusten)
30 scholarships (studiebeurzen) � renovatie slaapzaal Balay Pasilungan � deel nieuw dak Balay Pasilungan
ontspanningsruimte Balay Pasilungan (uitbreiding en aankoop materiaal alsook spellen) � geschenkjes voor de gasten (uitstap)
 Paradise Island op Samal Island jaarlijkse uitstap met vervoer boot,
 maaltijden (deels zelf gemaakt, deels aangekocht op het eiland)
spel � bezoek zoo � huur spelmateriaal � 9 september 2011
 evaluatie en financieel verslag zomer 2011 � werkvergadering VVF met alle medewerkers
 

TOEKOMST 2011-2012


- december 2011: evaluatie-, werk- en planningsvergadering
- 21 januari 2012: planningsvergadering en start 10 jaar VVF
- 4 maart 2012: deelname Reismarkt Brugge � promotie alternatief en ecologisch reizen in Mindanao en Davao del Sur
- april 2012: werkvergadering VVF
- juni 2012: werkvergadering VVF (onder voorbehoud)
- begin september 2012: evaluatie en financieel verslag zomer 2012 � werkvergadering
- 23 september 2012: viering 10 jaar VVF in Cultuurcentrum & speelplaats Sint-Bernardus

 

 

 
 

 

Kom binnen en kijk eens rond

 

 

 

 

 

WEBMASTER


 

 

<